Over Supplife

Supplife is opgericht in 2020, met als doel om de mens meer te laten drinken per dag. Gemiddeld wordt er door de mens veel te weinig water gedronken, en Supplife wil hierbij aan bijdragen. De naam Supplife is afgeleid van Supports a healthier Lifestyle, wat Engels is voor Ondersteunt een gezondere levensstijl. 

Daarnaast is voor Supplife niet alleen de mens belangrijk. Wij zetten ons ook in om de plasticsoep te verminderen. Dit doen wij door het gebruik van plastic (water)flesjes te verminderen.

Missie:

Supplife wil dat heel Nederland bewust wordt van hoe belangrijk water drinken is voor je. Daarbij willen we bijdragen aan een vermindering van de plasticsoep.